Historie

 

Tilbage I slutningen af 1700-tallet husede Lunden skovfogeden Espen Christensen, som havde overtaget fæstet af Åkærs herskab. Da stavnsbåndet blev ophævet I 1797 solgtes store arealer fra godserne Åkær og Dybvad I håb om at redde den stærkt forgældede holstenske greve Feheimeråd Friedrich Otto v. Dernath fra kreditorernes kløer.

Perioden 1807-1814 satte sit præg på Danmark, da det var I denne årrække den danske flåde gik tabt - dette var startskuddet på en grov, hensynsløs og destruerende jagt på træ. Eftersom Lunden svælgede sig I et utal aftræsorter, dog mest eg og bøg, var disse omgivelser ideelle for genopbygningen af den danske flåde - samtidig med dette var navnet blevet ændret til Lundhoff.

Ånden fra Lundhoff levede stærkt videre under den ny Carl Quist, hans dygtighed tilførte Lundhoff landsbrugskraft og en vækst I form økonomisk ressourcer og ejendomsmæssig tilbyggelser. Hans død I 1830 efterlod et påbegyndt byggeprojekt af et herskabeligt stenhus og forøgede stald- og ladebygninger; Forvalter Christen Levring købte ejendommen og giftede sig med husets ældste datter.

De seneste 100 år (1833- 1933) er Lundhoff blevet præsenteret for 12 forskellige indehavere som alle har bidraget med at danne det fuldendte billede af Lundhoff. Arne Sørensen overtager ejendommen I 1934 og besiddet fæstet til han I 1990 sælger til Ratlausdal Gods.

Gården har været udlejet og anvendt til mange forskellige formål gennem 90'erne bla. Bed and breakfast, gårdsbutik m.m. indtil den nuværende lejer: et softwarefirmaet IPTech, ejet af René Ingemann Pedersen, overtog lejemålet i starten af år 2001.